Aktualności

egzamin na skrzypce

Aktualności

egzamin na skrzypce

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti (skrzypce) w Orkiestrze TW-ON.

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti (skrzypce) w Orkiestrze TW-ON.

Egzamin odbędzie się 29.05.2023 roku o godzinie 10.00 w sali prób orkiestry TW-ON.
Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 19.04.2023 r.

Program:

I etap
W. A. Mozart: I cz. koncertu skrzypcowego
obowiązkowo z akompaniamentem (bez kadencji) do wyboru spośród niżej wymienionych

Koncert nr 3 G-dur KV 216
Koncert nr 4 D-dur KV 218
Koncert nr 5 A-dur KV 219

Studia orkiestrowe

Partie tutti I i II skrzypiec z literatury operowej i baletowej wg wykazu zamieszczonego poniżej:

1. G. Bizet: Carmen - partia Vln II (plik Carmen)
2. W. A. Mozart: Czarodziejski flet - partia Vln II (pliki Czarodziejski flet 1a i 1b)
3. P. Czajkowski: Eugeniusz Oniegin - partia Vln II (pliki Eugeniusz Oniegin 1a i 1b)
4. S. Prokofiew: Romeo i Julia Introduktion - partia Vln I (plik Romeo i Julia 1)
5. S. Prokofiew: Romeo i Julia Morgendlicher Tanz - partia Vln I (plik Romeo i Julia 2)
6. M. Glinka: Rusłan i Ludmiła uwertura - partia Vln I (pliki Rusłan i Ludmiła 1a i 1b)
7. F. Mendelssohn-Bartholdy: Sen nocy letniej - partia Vln I (plik Sen nocy letniej Scherzo)
8. P. Czajkowski: Śpiąca królewna - partia Vln II (plik Śpiąca królewna 1)
9. P. Czajkowski: Śpiąca królewna - partia Vln II (plik Śpiąca królewna 2)

II etap

W. A. Mozart: kadencja z I cz. wybranego koncertu skrzypcowego

Koncert nr 3 G-dur KV 216
Koncert nr 4 D-dur KV 218
Koncert nr 5 A-dur KV 219

J. S. Bach: dwie kontrastujące ze sobą części z Sonaty lub Partity spośród niżej wymienionych

Siciliana i Presto z I Sonaty g-moll BWV 1001
Andante i Allegro z II Sonaty a-moll BWV 1003
Sarabanda i Gigue z II Partity d-moll BWV 1004
Largo i Allegro z III Sonaty C-dur BWV 1005
Loure i Gavotte z III Partity E-dur BWV 1006

Studia orkiestrowe

Partie tutti I i II skrzypiec z literatury operowej i baletowej wg wykazu zamieszczonego poniżej:

1. G. Bizet: Carmen - partia Vln II (plik Carmen)
2. W. A. Mozart: Czarodziejski flet - partia Vln II (pliki Czarodziejski flet 1a i 1b)
3. P. Czajkowski: Eugeniusz Oniegin - partia Vln II (pliki Eugeniusz Oniegin 1a i 1b)
4. S. Prokofiew: Romeo i Julia Introduktion - partia Vln I (plik Romeo i Julia 1)
5. S. Prokofiew: Romeo i Julia Morgendlicher Tanz - partia Vln I (plik Romeo i Julia 2)
6. M. Glinka: Rusłan i Ludmiła uwertura - partia Vln I (pliki Rusłan i Ludmiła 1a i 1b)
7. F. Mendelssohn-Bartholdy: Sen nocy letniej - partia Vln I (plik Sen nocy letniej Scherzo)
8. P. Czajkowski: Śpiąca królewna - partia Vln II (plik Śpiąca królewna 1)
9. P. Czajkowski: Śpiąca królewna - partia Vln II (plik Śpiąca królewna 2)

Pierwszy etap odbywa się za kotarą.
Wszystkie materiały orkiestrowe dostępne są pod ogłoszeniem.
Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 29.04.2023 r.
Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON, własnoręcznie podpisane i zeskanowane) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti (skrzypce) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: orkiestra@teatrwielki.pl 
Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, doc. lub odt.)
Każdy z kandydatów otrzyma mailowe potwierdzenie złożenia dokumentów.
Uprzejmie informujemy, że wszystkie podania złożone po terminie podanym w ogłoszeniu tj. po 19.04.2023 r. zostaną automatycznie odrzucone.
Decyzje Dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży. Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

***

MATERIAŁY ORKIESTROWE

KLAUZULA INFORMACYJNA