Aktualności

EGZAMIN NA TRĄBKĘ

Aktualności

EGZAMIN NA TRĄBKĘ

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti (trąbka) w Orkiestrze TW-ON.

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti (trąbka) w Orkiestrze TW-ON.

Egzamin odbędzie się 05.06.2023 roku o godzinie 10.00 w sali prób orkiestry TW-ON.

Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 29.04.2023 r.

Program:

I etap

1. J. Haydn: Koncert Es-dur (obowiązkowo na trąbce B) cz. I (bez kadencji) i cz. II 

Wymagany akompaniament fortepianu

2. A. Honegger: Intrada (trąbka C lub B do wyboru)

Wymagany akompaniament fortepianu

II etap

Studia orkiestrowe

Partie trąbki z literatury operowej i baletowej wg wykazu zamieszczonego poniżej:

1. I. Stravinsky: „Pietruszka” Taniec Baleriny
2. I. Stravinsky: „Pietruszka” Walc
3. P. Tchaikovsky: „Jezioro łabędzie” (pliki 1a i 1b)
4. P. Tchaikovsky: „Dama Pikowa” (pliki 1a i 1b)
5. G. Donizetti: „Don Pasquale” (pliki 1a i 1b)
6. S. Prokofiev: „Kopciuszek” (pliki 1 i 2)
7. A. Berg: „Wozzeck”
8. I. Stravinsky: „Pulcinella”
10. G. Mahler: Symfonia nr 3
11. G. Mahler: Symfonia nr 6 (pliki 1a i 1b)
12. R. Wagner: „Parsifal”
13. K. Szymanowski: Symfonia nr 4

 

Pierwszy etap odbywa się za kotarą.

Wszystkie materiały orkiestrowe są dostępne pod ogłoszeniem.

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 05.05.2023 r.

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON, własnoręcznie podpisane i zeskanowane) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti (trąbka) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: orkiestra@teatrwielki.pl

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, .doc lub .odt)

Każdy z kandydatów otrzyma mailowe potwierdzenie złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie podania złożone po terminie podanym w ogłoszeniu tj. po 29.04.2023 r. zostaną automatycznie odrzucone.

Decyzje Dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży.

Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

MATERIAŁY ORKIESTROWE

KLAUZULA INFORMACYJNA