Aktualności

EGZAMIN NA WALTORNIĘ

Aktualności

EGZAMIN NA WALTORNIĘ

Dyrekcja ogłasza konkurs na stanowisko muzyk solista I głos waltornia (1/2 etatu) w Orkiestrze TW-ON.

Egzamin odbędzie się 10.10.2022 roku o godz. 10.00 w Sali Prób Orkiestry TW-ON.
Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 01.09.2022 r.

Program:

I etap
W. A. Mozart – Koncert Es-dur nr 4 KV 495 – cz. I (bez kadencji)
R. Strauss – Koncert Es-dur nr 1 op. 11 – cz. I 

Obowiązuje akompaniament oraz strój fortepianu a 442 Hz.
Podczas egzaminu dozwolone jest użycie tylko instrumentów podwójnych F/B.
Pierwszy etap odbywa się za kotarą.

II etap Solowe partie orkiestrowe z listy poniżej:

W. A. Mozart – Die Zauberflöte
W. A. Mozart – Cosi fan tutte
G. Rossini – Il Barbiere di Siviglia
G. Rossini – Die Diebische Elster
G. Verdi – Otello
P. Tchaikovsky – V symfonia e-moll op.64
B. Britten – Billy Budd (pliki 1 i 2)
B. Britten – Peter Grimes
V. Bellini – I Capuletti e i Montecchi
L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur
M. Ravel – Bolero
S. Prokofiev – Romeo i Julia
R. Strauss – Der Rosenkavalier
R. Wagner – Das Rheingold – Prelude
R. Wagner – Lohengrin – Vorspiel
R. Wagner – Siegfried – Horn call

Wszystkie materiały orkiestrowe są dostępne pod ogłoszeniem.
Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 10.09.2022 roku.
Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko muzyk solista I głos waltornia (1/2 etatu) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: orkiestra@teatrwielki.pl  
Podanie skierowane do Dyrekcji prosimy własnoręcznie podpisać i zeskanować.
Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: .pdf, .doc lub .odt). Każdy z kandydatów otrzyma mailowe potwierdzenie złożenia dokumentów. Decyzje Dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży. Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

MATERIAŁY ORKIESTROWE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych