Aktualności

KONFERENCJA PRASOWA

Aktualności

KONFERENCJA PRASOWA

Dziś w TW-ON odbyła się konferencja prasowa obchodów Roku Moniuszki 2019 z udziałem Ministra prof. Piotra Glińskiego.

W piątek 4 stycznia 2019 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, pełnomocnika ds. 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki Waldemara Dąbrowskiego, dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Maxymiliana Bylickiego, dyrektor Programu 2 Polskiego Radia Małgorzaty Małaszko-Stasiewicz, dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr. Daniela Cichego. W tym dniu wicepremier Piotr Gliński wręczył akty powołania członkom Komitetu Honorowego Obchodów.

Na konferencji prasowej zostały zaprezentowane najważniejsze cele obchodów dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora. Podkreślono doniosłą rolę Stanisława Moniuszki w kształtowaniu polskiej kultury, zwrócono także uwagę na konieczność popularyzacji jego dorobku. Wicepremier Piotr Gliński przypomniał, że Rok Moniuszki został ustanowiony nie tylko przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ale także ogłoszony przez UNESCO na wniosek Polski, Litwy i Białorusi. 

Twórczość kompozytora, odznaczająca się wybitnymi walorami artystycznymi, warta jest przypomnienia, szczególnie że Moniuszko znany jest jako głównie jako autor HalkiStrasznego dworu, zapomina się jednak o jego pozostałej twórczości operowej, pieśniach i dziełach religijnych. 

Wydarzenia Roku Moniuszki będą odbywać się w całej Polsce. W obchody rocznicy włączyły się najważniejsze sceny operowe, które przygotowują inscenizacje dzieł kompozytora (m.in. Teatr Wielki - Opera Narodowa, która wystawi wersję wileńską Halki, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu - Parię, Opera Bałtycka w Gdańsku - Hrabinę, Opera Śląska w Bytomiu - Flisa). W koprodukcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Theater an der Wien zostanie wystawiona także Halka w Wiedniu. Program obchodów obejmuje nie tylko wydarzenia artystyczne, lecz także edukacyjne i naukowe, wśród których najważniejszym jest Międzynarodowy Kongres Moniuszkowski, który będzie gościć w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Ważnym punktem obchodów Roku Moniuszki będzie również dzień urodzin kompozytora przypadający na 5 maja. 

W ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został przygotowany Program Moniuszko 2019 - Promesa, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. Wyniki naboru zostały opublikowane 2 stycznia 2019 roku. Ponadto w ramach Programu Muzyczny ślad wygospodarowano środki z przeznaczeniem na wydawnictwa związane z Rokiem Moniuszki. 

Program 2 Polskiego Radia z okazji Roku Moniuszki przygotował cykl audycji związanych z kompozytorem. 7 stycznia 2019 zostanie zainaugurowany cykl Śpiewnik domowy, w którym wyemitowane zostaną wszystkie pieśni napisane przez Moniuszkę. Emisja potrwa przez cały rok, a pojawi się w ramówce od poniedziałku do piątku o godz. 12:15 w paśmie Kanon Dwójki. Z kolei w środę 9 stycznia o godz. 22 wystartuje audycja Piotra Matwiejczuka Moniuszko - historia prawdziwa

Państwowe Wydawnictwo Muzyczne przygotowuje wydanie materiałów wykonawczych, krytycznych oraz korespondencji Stanisława Moniuszki. 

Inauguracja Roku Moniuszki nastąpi 5 stycznia w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. O godz. 19 w wersji koncertowej zabrzmi Halka pod dyrekcją Fabio Biondiego. Koncert ten będzie transmitowany przez Program 2 Polskiego Radia.  

Do 3 marca 2019 w Galerii Opera Teatru Wielkiego w Warszawie czynna jest wystawa VIVA MONIUSZKO!. Otwarty został także Salonik Moniuszkowski, który będzie działał przez cały rok.

Wszystkie wydarzenia związane z obchodami Roku Moniuszki będą dostępne na stronie moniuszko200.pl

fot. Danuta Matloch