Aktualności

KONGRES MONIUSZKOWSKI

Aktualności

KONGRES MONIUSZKOWSKI

Jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych Roku Moniuszki odbędzie się w dniach 27-28 września.

Tytuł Międzynarodowego Kongresu Moniuszkowskiego brzmi Stanisław Moniuszko w kulturze polskiej i światowej. Nowe perspektywy i interpretacje. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Głównym zakresem problematyki Kongresu będzie biografia i twórczość kompozytora, a jego dokonania artystyczne będą rozpatrywane zarówno w kontekście narodowo-kulturalnym, jak i w perspektywie sytuacji społeczno-estetycznej w Europie jego czasów.

grafika z napisami i popiersiem Moniuszki

W programie Kongresu znajdą się dwa wykłady plenarne oraz kilkadziesiąt referatów. Obrady zaplanowano w czterech blokach złożonych z czterech równoległych sekcji, podczas których międzynarodowe grono prelegentów podejmie zagadnienia z następujących zakresów tematycznych:

1. Stanisław Moniuszko – twórca i jego dzieło w perspektywie różnych dziedzin humanistyki (muzykologii, historii, teatrologii, filmoznawstwa, filologii, socjologii, kulturoznawstwa itp.).
2. Nurty, interpretacje i perspektywy badawcze moniuszkologii.
3. Muzyka polska w XIX wieku jako kontekst i tło działań artystycznych Moniuszki.
4. Koncepcja polskiej opery narodowej Moniuszki wobec europejskich nurtów scenicznej sztuki narodowej.
5. Rola muzyki w kształtowaniu XIX-wiecznej świadomości politycznej i kulturalnej.
6. Dialektyka sfery społeczno-politycznej i artystycznej w twórczości muzycznej XIX wieku.

Kongresowi będą towarzyszyły dwa koncerty organizowane przez jego gdańskich partnerów. 27 września 2019 będzie to Koncert muzyki Fryderyka Chopina w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, zaś 28 września 2019 – Gala Moniuszkowska inaugurująca sezon artystyczny 2019/2020 w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.

Program Kongresu.

Wydarzenie na Facebooku.