Aktualności

Kreacje 11

Aktualności

Kreacje 11

Znane pod hasłem Kreacje warsztaty choreograficzne Polskiego Baletu Narodowego to już tradycja. Zapoczątkowaliśmy je w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej z inicjatywy Krzysztofa Pastora w 2009 roku.

Odtąd projekt owocuje rokrocznie nowymi miniaturami baletowymi tancerzy PBN, którzy pragną zmierzyć się z wyzwaniami kompozycji choreograficznej. Przez minione 10 lat spróbowało swych sił w tej materii już 31 tancerzy, czasem parokrotnie. W sumie publiczność obejrzała dotąd aż 90 nowych prac debiutantów. Niektórzy z uczestników naszych warsztatów, jak: Robert Bondara, Jacek Tyski, George Williamson, Karol Urbański, Anna Hop, Eduard Bablidze czy Natalia Wojciechowska prowadzą już nawet samodzielną działalność choreograficzną.

Udział w Kreacjach 11 zadeklarowało trzynaścioro młodych choreografów. Swoje nowe miniatury zaprezentują: Lorenzo Alberti, Michał Chróścielewski, Joanna Drabik, Anna Hop, Paweł Koncewoj, Antonio Lanzo, Gianni Melfi, Adam Myśliński, Rachael Vrbancic, Vladimir Yaroshenko, Bartosz Zyśk oraz wspólnie Théo Just i Demeter Kóbór. W ramach warsztatów tancerze podejmują się także wszelkich prac związanych z produkcją i obsługą spektaklu teatralnego. Są odpowiedzialni za kostiumy, światła, projekcje, redakcję programu i za szeroko rozumianą realizację techniczną.

Finałem tegorocznej edycji Kreacji będą trzy przedstawienia na scenie kameralnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w dniach 15-17 marca 2019 roku. (pch)

Plakat Kreacji 11 zaprojektował Adam Żebrowski, bazując na zdjęciu Łuksza Murgrabiego z wizerunkiem artystek Polskiego Baletu Narodowego: Darii Majewskiej i Yuki Ebihary.