Aktualności

LIST PREZYDENTA

Aktualności

LIST PREZYDENTA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował okolicznościowy list zachęcający Polaków do uczczenia przypadającej 5 maja 2019 roku dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.