Aktualności

NABÓR DO CHÓRU

Aktualności

NABÓR DO CHÓRU

Teatr Wielki - Opera Narodowa ogłasza konkurs na stanowisko artysty chóru - TENOR.

Zgłoszenia z życiorysem artystycznym, aktualnym zdjęciem oraz informacją o planowanym repertuarze należy przesłać do 7 stycznia 2022 na adres: coro@teatrwielki.pl

Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 24 stycznia 2022 roku w sali prób chóru TW-ON.

Warunki konkursu:

Etap I:
- wykonanie dwóch dowolnych arii, w tym jednej w języku polskim,

Etap II:
- wykonanie partii tenorowej Oh tu che la festa z I aktu opery Rigoletto G. Verdiego,

- czytanie nut głosem.

10 stycznia 2022 wybranym kandydatom zostaną wysłane zaproszenia z informacją o dokładnej godzinie przesłuchań.

Teatr Wielki - Opera Narodowa zapewnia akompaniatora, dopuszcza się również występ z własnym pianistą. TW-ON zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów na podstawie przedłożonej dokumentacji. TW-ON nie zwraca kosztów podróży. Decyzje co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. TW-ON zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Oh tu che la festa z I aktu opery Rigoletto G. Verdiego