Aktualności

Nabór na warsztaty wokalne

Edukacja

Nabór na warsztaty wokalne

Zapraszamy osoby, które mają co najmniej 25 lat i nie są zawodowo związane z zespołem chóralnym. (Rekrutacja zakończona)

Uwaga! Rekrutacja zakończona

Warsztaty będą okazją do stworzenia chóru amatorskiego. Od kandydatów oczekujemy muzykalności, zamiłowania do śpiewu i muzyki, obowiązkowości w uczestniczeniu w zajęciach. Znajomość nut, jak i wcześniejsze doświadczenie wokalne są mile widziane, choć nie stanowią koniecznego warunku uczestnictwa.

Zgłosić się może każdy, kto ma minimum 25 lat i nie jest związany zawodowo z zespołem chóralnym.

Gdzie i kiedy?

Warsztaty odbywać się będą w sali prób chóru oraz w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w dniach od 11 stycznia do 22 marca 2020 r. w soboty (godz. 14-16) oraz niedziele (godz. 11-13).

Próby odbywają się według ustalonego harmonogramu i zakończą się koncertem otwartym w dniu 22 marca 2020 roku w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Próby będzie prowadzić dyrygent Anna Bednarska.

Jak zgłosić się na warsztaty?

Podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy bwrobel@teatrwielki.pl bądź faksem na nr +48 22 826 04 23 do 30 listopada 2019 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich warsztatach). Koszt uczestnictwa w warsztatach: 100 zł.

Regulamin warsztatów, formularz zgłoszeniowy i harmonogram