Aktualności

NOC MUZEÓW 2018

Aktualności

NOC MUZEÓW 2018

19/05 zapraszamy na dwie wystawy do Teatru.

Warszawskie teatrowisko w grafice prasowej i fotografii ze zbiorów Muzeum Teatralnego oraz prace Teresy Pągowskiej to dwie wystawy, które będzie można zobaczyć w Operze Narodowej 19 maja. Zapraszamy od godziny 22.30 do 1.00 przez wejście główne.

baner reklamujący noc muzeówDawne „teatrowisko warszawskie” tworzyło kilka teatrów. Przede wszystkim Teatr Wielki i Teatr Rozmaitości, ale również sceny znajdujące się w pobliżu - Teatr Letni w Ogrodzie Saskim, Mały przy Daniłowiczowskiej, Nowości przy Hipotecznej oraz Nowy przy Królewskiej. Wystawa przypomni historię życia teatralnego Warszawy drugiej połowy XIX i początku XX w., przywoła atmosferę dawnych teatrów, teatrzyków ogródkowych oraz kabaretów. Opowieść o teatralnym świecie i jego publiczności jest możliwa dzięki przechowywanej w zbiorach muzeum niezwykłej kolekcji dawnych kart pocztowych, fotografii oraz grafiki prasowej. Ciekawostką będzie fotoplastikon oraz odtworzony teatrzyk papierowy, w którym każdy będzie mógł zostać reżyserem i animatorem lalek na papierowej scenie Teatru Wielkiego.

Teresa Pągowska to artystka, która tworząc, prowadziła ze sobą odwieczny dialog. Wywołujący obawę, czy to, co niematerialne, niezdefiniowane, to, co zrodziło się w jej artystycznej świadomości, zyska akceptację tego, co nada mu kształt i wyraz. A akceptacja ta i wzajemne porozumienie stanowi element niezbędny do powstania dzieła. Pągowska swoją twórczością pisze pamiętnik. To jej spowiedź. Sztuką uświadamia, dzieli się doświadczeniami, ale nie stara się tłumaczyć. Swoją emocjonalność przenoszoną na płótna zaszyfrowuje, zniekształca, pozbawia fizjonomii, czym zmusza do myślenia.