Aktualności

Nowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach

Aktualności

Nowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach

Przedstawiamy informacje o sposobie uczestnictwa w wydarzeniach zgodnie z wytycznymi rozporządzeń Rady Ministrów z 15 i 16 grudnia br.

Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie,

rozporządzenia Rady Ministrów z 15 i 16 grudnia 2021 roku zmieniają obowiązujący limit miejsc na widowniach teatralnych z 50% na 30%. Zgodnie z wytycznymi limit nie obowiązuje osób posiadających ważny certyfikat COVID.

Bardzo nam zależy, aby w naszych wydarzeniach mogło uczestniczyć więcej osób. W związku z tym Teatr Wielki - Opera Narodowa oferuje tak zwany bilet z certyfikatem COVID. Dzięki temu będziemy mogli zaprosić Państwa na nasze spektakle.

Limit 30% nie dotyczy osób, które okażą pracownikowi obsługi widowni przy wejściu do teatru bilet wraz z jednym z poniższych zaświadczeń:

  • unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
  • zaświadczeniem o szczepieniu, potwierdzającym, że jego posiadacz otrzymał szczepionkę przeciwko COVID,
  • zaświadczeniem o negatywnym wyniku testu, potwierdzającym, że jego posiadacz poddał się testowi NAAT lub szybkiemu testowi antygenowemu wymienionemu we wspólnym i zaktualizowanym wykazie szybkich testów antygenowych na COVID, opracowanym na podstawie zalecenia Rady z dnia 20 stycznia 2021 r., wykonanemu przez pracowników medycznych lub wykwalifikowany personel testujący w państwie członkowskim wydającym zaświadczenie, które wskazuje rodzaj testu, datę jego wykonania oraz wynik testu; test jest ważny 24h,
  • zaświadczeniem o powrocie do zdrowia, potwierdzającym, że jego posiadacz powrócił do zdrowia po zakażeniu COVID stwierdzonym na podstawie dodatniego wyniku testu NAAT wykonanego przez pracowników medycznych lub wykwalifikowany personel testujący.

Nieokazanie jednego z powyższych zaświadczeń skutkuje odmową wstępu na wydarzenie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot środków za bilet.

W przypadku osób, które zakupiły bilet z certyfikatem COVID, zwracamy się z prośbą o zabranie ze sobą certyfikatu (bądź okazania go na ekranie telefonu). Przypominamy również o obowiązku zakrywania nosa i ust podczas całego pobytu w teatrze. Dziękujemy za zrozumienie.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest też złożenie oświadczenia o stanie zdrowia w wersji online (na 48 godzin przed rozpoczęciem spektaklu) bądź w wersji papierowej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Zachęcamy do składania oświadczenia o stanie zdrowia online, co pozwoli usprawnić obsługę przed wejściem do teatru. Złożenie oświadczenia o stanie zdrowia obowiązuje wszystkie osoby.

Informacje o bezpieczeństwie