Aktualności

Opera Narodowa objęła patronat nad książką „Terpsychora w tenisówkach. Taniec post-modern”

Inne

Opera Narodowa objęła patronat nad książką „Terpsychora w tenisówkach. Taniec post-modern”

To pierwsze na rynku polskim tłumaczenie tak ważnej pozycji należącej do kanonu teoretycznych rozważań nad tańcem współczesnym.

Napisana przystępnym językiem, ukazuje szerokie tło społeczne i artystyczne, z którego wyrosła i na którym rozkwitła amerykańska awangarda taneczna. Rozważania Banes mają też jednak charakter uniwersalny, traktują o tańcu jako takim. Autorka zaczyna od przybliżenia historii ruchu postmodernistycznego, a następnie koncentruje się na portretach najważniejszych postaci tamtej epoki.

Książkę wypełniają wnikliwe opisy i błyskotliwe interpretacje głośnych przedstawień. Czytając ją, przekonamy się, że dokonania artystów, o których pisze Banes, stanowią źródło inspiracji dla tego, co w tej dziedzinie sztuki dzieje się obecnie. Poznamy nie tylko taniec, ale również sztukę plastyczną, teatralną i, rodzący się w Nowym Jorku lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, performance artystyczny.

Publikacja wydana we współpracy z IMiT w ramach „Programu wydawniczego 2013”.

Patronem publikacji jest również Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk.

wstęp: Jadwiga Majewska, tłumaczenie: Artur Grabowski i Jadwiga Majewska

format: 18,5 x 22 cm, liczba stron: 316, oprawa: miękka, czarno-białe zdjęcia

Nr ISBN: 978-83-224-0955-8