Aktualności

Otwarci na kulturę - konferencja

Aktualności

Otwarci na kulturę - konferencja

25 października w środę odbędzie się konferencja STEAM i kultura w edukacji XXI wieku, organizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim - Operą Narodową.

Konferencja zainauguruje działania realizowane w ramach projektu STEAM-owa edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach. Jej celem jest propagowanie modelu otwartej szkoły w zakresie uczestnictwa dzieci i młodzieży w świecie kultury oraz zainspirowanie nauczycieli do wykorzystywania bogatych zasobów instytucji kultury i nauki w realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych.

Projekt to kontynuacja działań realizowanych przez MSCDN we współpracy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, których głównym celem jest przygotowanie nauczycieli, uczniów, wychowanków przedszkoli do aktywnego, świadomego uczestnictwa w kulturze oraz wykorzystanie metody STEAM w pracy z uczniami/wychowankami.

Zaproszenie na konferencję jest skierowane szczególnie do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konferencja odbędzie się 25 października w godz. 12.00-15.00 w siedzibie MSCDN, przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie.

Program konferencji w formacie DOC oraz PDF