Aktualności

PIERWSZA WALTORNIA W ORKIESTRZE TW-ON

Aktualności

PIERWSZA WALTORNIA W ORKIESTRZE TW-ON

Egzamin odbędzie się 25.06.2018 roku o godzinie 10.00 w Sali prób orkiestry TW-ON. Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 01.06.2018 r.

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

PIERWSZA WALTORNIA W ORKIESTRZE TW-ON

Egzamin odbędzie się 25.06.2018 roku o godzinie 10.00 w Sali prób orkiestry TW-ON. Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 01.06.2018 r.

Program :

I etap

  1. W.A. Mozart: Koncert Es-dur KV 417 - I część
  2. R. Strauss Koncert Es-dur op. 40 nr 1 - I część

Obowiązuje akompaniament. Pierwszy etap odbywa się za kotarą.

II etap

Studia orkiestrowe

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora i nie zwraca kosztów podróży. Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 04.06.2018 roku. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny przesłuchania oraz odrzucenia bez podania przyczyny podań kandydatów.

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu do grupy waltorni wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres:
orkiestra@teatrwielki.pl

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, doc lub odt)

Do pobrania