Aktualności

PRAKTYKI I WOLONTARIAT W CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI

Wolontariat

PRAKTYKI I WOLONTARIAT W CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 września 2017

Osoby zainteresowane współpracą z Teatrem Wielkim - Operą Narodową prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres ekrahel@teatrwielki.pl
Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 29 września 2017 roku.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Ewelina Krahel - Dział Literacki i Marketingu, tel. (22) 692 0256, e-mail: ekrahel@teatrwielki.pl
Zapraszamy!

Budynek Teatru Wielkiego od frontu