Aktualności

Przesłuchania dla solistów-śpiewaków

Aktualności

Przesłuchania dla solistów-śpiewaków

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej zaprasza do udziału w przesłuchaniach dla solistów-śpiewaków.

Przesłuchania odbędą się w dniach 6–7 marca 2020 r. w godzinach 12.00–17.00 w Sali Moniuszki w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.

Podczas przesłuchania zaprezentować należy jedną wybraną arię obowiązkową z przygotowanej listy arii oraz drugą dowolnie wybraną arię z repertuaru operowego. W przypadku gdy dla danej roli podano więcej niż jedną arię, prosimy o przygotowanie wszystkich wymienionych arii.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 29 lutego 2020 r. na adres: castingon@teatrwielki.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • CV ze zdjęciem (CV powinno zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przesłuchań zgodnie z załączonym poniżej wzorem)
  • krótki opis doświadczeń zawodowych,
  • repertuar,
  • informację o wybranej obowiązkowej i dowolnej arii.

Prosimy również o zapoznanie się z załączoną poniżej informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

O dokładnym terminie przesłuchań wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia.

Na czas przesłuchania Teatr zapewnia pianistę. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania powinny zapewnić pianiście komplet nut wybranych arii w wersji papierowej.

Przystąpienie do przesłuchania oznacza zgodę na jego nagranie audiowizualne (rejestracja wyłącznie na potrzeby przesłuchań).

(fot. Michał Warda)

Do pobrania:

Lista arii obowiązkowych

Informacja o przetwarzaniu danych

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przesłuchań