Aktualności

PRZESŁUCHANIA DO AKADEMII OPEROWEJ

Aktualności

PRZESŁUCHANIA DO AKADEMII OPEROWEJ

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do Programu Kształcenia Młodych Talentów AKADEMIA OPEROWA na sezon 2022/2023.

PRZESŁUCHANIA DO PROGRAMU KSZTAŁCENIA MŁODYCH TALENTÓW AKADEMIA OPEROWA NA SEZON 2022/23

ŚPIEWACY
urodzeni nie wcześniej niż 24 października 1993 r.

Przedstawiamy harmonogram kwalifikacji:

- 23.08.2022 r. rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
- 25.09.2022 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń
- do 7.10.2022 r. wyłonienie listy zakwalifikowanych do II etapu (przesłuchania w Teatrze Wielkim)
- 23.10.2022 r. przesłuchania w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

Zgłoszenie musi zawierać:

- wypełniony przez kandydata FORMULARZ ONLINE
- linki do nagrań video wykonań kandydata (nie starszych niż 6 miesięcy, o łącznej długości od 4 do 10 minut, bez cięć w trakcie poszczególnych utworów)
- notę biograficzną o kandydacie
- zdjęcie kandydata
- zgodę pedagoga śpiewu na uczestnictwo kandydata w Akademii Operowej (w przypadku studentów uczelni muzycznych)
- potwierdzenie dokonania przelewu opłaty aplikacyjnej w wysokości 100 PLN

Wpłaty należy dokonać na konto:
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Bank Gospodarstwa Krajowego
73 1130 1017 0020 1462 7820 0002
(tytułem: „AO – przesłuchania 2022, imię i nazwisko”).

Do II etapu kandydaci muszą zgłosić:

- 1 arię klasyczną
- 1 arię w dowolnie wybranym stylu (sugerujemy zróżnicowanie stylistyczne i wyrazowe arii 1 i 2)
- 1 pieśń artystyczną

PIANIŚCI
urodzeni nie wcześniej niż w dniu 24 października 1992 r.

- 23.08.2022 r. rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
- 25.09.2022 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń
- do 7.10.2022 r. wyłonienie listy zakwalifikowanych do II etapu (indywidualnych konsultacji z kandydatem)

Terminy konsultacji będą ustalane indywidualnie z każdym kandydatem zakwalifikowanym do II etapu.

Zgłoszenie musi zawierać:

- wypełniony przez kandydata FORMULARZ ONLINE
- linki do nagrań video wykonań kandydata (nie starszych niż 6 miesięcy, o łącznej długości od 6 do 15 minut, bez cięć w trakcie poszczególnych utworów)
- notę biograficzną o kandydacie
- zdjęcie kandydata
- zgodę pedagoga na uczestnictwo kandydata w Akademii Operowej (w przypadku studentów uczelni muzycznych)

Program do przygotowania na indywidualne konsultacje będzie ustalany z każdym z kandydatów.

Pianiści nie wnoszą opłaty aplikacyjnej.

Na zdjęciu: Adrian Domarecki i Paweł Horodyski fot. Karpati&Zarewicz