Aktualności

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY

Aktualności

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Koncertmistrza (cały etat) w sekcji wiolonczel w Orkiestrze TW–ON

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko
Koncertmistrza (cały etat) w sekcji wiolonczel w Orkiestrze TWON
.

Egzamin odbędzie się 20.09.2021 roku o godzinie 10.00 w Sali Prób Orkiestry TW-ON.
Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym
upływa dnia 16.08.2021 r. o g. 08.00.

PROGRAM

I etap
1. J. S. Bach: Preludium z IV, V lub VI suity na wiolonczelę solo (do wyboru)
2. J. Haydn: Koncert D-dur Hob.VIIb:2 cz. 1 z kadencją (obowiązuje akompaniament)

3. Partie orkiestrowe tutti:
S. Moniuszko: „Straszny dwór” fragment z I aktu
P. Hindemith: „Cardillac” nr 13 aria
S. Prokofiew: „Romeo i Julia” dwa fragmenty nr 10 i nr 27
P. Czajkowski: „Eugeniusz Oniegin” aria Leńskiego

Wszystkie obowiązujące fragmenty partii orkiestrowych tutti zostały zaznaczone klamrami.
Pierwszy etap odbywa się za kotarą.

II etap
R. Schumann: Koncert a-moll op. 129 cz. 1 (obowiązuje akompaniament)
A. Dvořak: Koncert h-moll op. 104 cz. 1 (obowiązuje akompaniament)
P. Czajkowski: Wariacje na temat „Rococo” op. 33 (obowiązuje akompaniament)

(do wyboru spośród ww.)

Partie solowe z literatury operowej:
1. S. Moniuszko: „Halka” - Cavatina Solo
2. G. Verdi: „Rigoletto” - Cortigiani Solo
3. G. Verdi: „Don Carlo” początek III aktu Solo
4. G. Rossini: „Wilhelm Tell” uwertura wstęp Solo I głos
5. W. A. Mozart: „Don Giovanni” „Batti Batti” Solo

III etap
Partia solowa z literatury operowej:

G. Puccini: „Tosca” - kwartet Solo I głos z udziałem artystów muzyków z sekcji wiolonczel Orkiestry TW-ON

Niektóre fragmenty partii solowych zostały zaznaczone klamrami. Jeżeli w nutach nie ma zaznaczenia, obowiązuje całość.

Wszystkie materiały orkiestrowe są dostępne pod ogłoszeniem.

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 20.08.2021 r.

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko Koncertmistrza w sekcji wiolonczel wraz z życiorysem artystycznym) prosimy przesyłać na adres: koncertmistrz.wiolonczela@teatrwielki.pl

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: .pdf, .doc lub .odt). Podanie skierowane do Dyrekcji prosimy własnoręcznie podpisać i zeskanować.

Decyzje Dyrekcji Teatru co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

TW-ON nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży. Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

DO POBRANIA:

MATERIAŁY ORKIESTROWE - WIOLONCZELA egzamin (.rar)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.docx)