Aktualności

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY: FAGOT

Aktualności

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY: FAGOT

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko zastępca muzyka solisty fagot.

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępca muzyka solisty (fagot) ½ etatu z obowiązkiem grania na kontrafagocie w orkiestrze TW–ON

Egzamin odbędzie się w dniu 10.06.2020 roku o godzinie 10.00 w sali prób orkiestry TW-ON.
Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 8.05.2020 r. o godz. 12.00.

Program :

I etap

W.A. Mozart: Koncert fagotowy: B-dur KV 191 – I  i  II część (bez kadencji)

Studia orkiestrowe (spośród wykazu zamieszczonego poniżej)

Obowiązuje akompaniament.
Pierwszy etap odbywa się za kotarą.

II etap

C. Saint-Saens: Sonata na fagot i fortepian op. 168 - I część

Studia orkiestrowe (spośród wykazu zamieszczonego poniżej)

Wykaz materiałów orkiestrowych:

L. van Beethoven: Fidelio
L. van Beethoven: IV Symfonia cz. 4 
G. Bizet: Carmen
P. Czajkowski: Dziadek do orzechów
G. Donizetti: Napój miłosny
J. Haydn: Symfonia nr 88
R. Leoncavallo: Pajace
S. Moniuszko: Straszny dwór
W. A. Mozart: Cosi fan tutte
W. A. Mozart: Czarodziejski flet
W. A. Mozart: Wesele Figara
M. Ravel: Bolero
M. Ravel: Koncert fortepianowy
N. Rimski-Korsakow: Szeherezada
G. Rossini: Cyrulik sewilski
B. Smetana: Sprzedana narzeczona
R. Strauss: Salome
I. Strawiński: Pulcinella
I. Strawiński: Święto wiosny
D. Szostakowicz: Symfonia nr 9
G. Verdi: Otello
R. Wagner: Lohengrin
R. Wagner: Śpiewacy norymberscy 

Obowiązuje akompaniament.

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora.
Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zwraca kosztów podróży.

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 11.05.2020 roku.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny przesłuchania oraz odrzucenia bez podania przyczyny podań kandydatów.

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres:

orkiestra@teatrwielki.pl

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, doc. lub odt.)

Życiorys artystyczny powinien zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby egzaminu zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

Materiały orkiestrowe oraz wzory dokumentów:

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby egzaminu na fagot

Informacja o przetwarzaniu danych - fagot

Materiały orkiestrowe - fagot