Aktualności

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY: TUBA

Aktualności

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY: TUBA

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko muzyk solista tuba

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

Muzyk solista (tuba) ½ etatu w orkiestrze TW–ON

Egzamin odbędzie się w dniu 08.06.2020 roku o godzinie 10.00 w sali prób orkiestry TW-ON.
Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 27.04.2020 r. o godz. 12.00.

Program :

I etap

Ralph Vaughan Williams: Koncert na tubę I część z kadencją

Studia orkiestrowe (spośród wykazu zamieszczonego poniżej)

Obowiązuje akompaniament.
Pierwszy etap odbywa się za kotarą.

II etap

Studia orkiestrowe (spośród wykazu zamieszczonego poniżej)

Wykaz materiałów orkiestrowych:

L. Minkus: Bajadera
S. Moniuszko: Halka
S. Prokofiew: Kopciuszek
S. Prokofiew: Romeo i Julia
J. Talbot: Chroma
G. Verdi: Aida
G. Verdi: Nabucco
G. Verdi: Rigoletto

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora.
Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zwraca kosztów podróży.

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 04.05.2020 roku.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny przesłuchania oraz odrzucenia bez podania przyczyny podań kandydatów.

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres:

orkiestra@teatrwielki.pl

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, doc. lub odt.)

Życiorys artystyczny powinien zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby egzaminu zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

Materiały orkiestrowe oraz wzory dokumentów:

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby egzaminu na tubę

Informacja o przetwarzaniu danych - tuba

Materiały orkiestrowe - tuba