Aktualności

Przesłuchania do orkiestry

Aktualności

Przesłuchania do orkiestry

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti (skrzypce) w sekcji II skrzypiec.

Dyrekcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti (skrzypce) w sekcji II skrzypiec w Orkiestrze TW–ON.

Egzamin odbędzie się w dniu 21.06.2021 r. o godzinie 10.00 w sali prób orkiestry TW-ON.

Termin składania podań wraz z życiorysem artystycznym upływa dnia 17.05.2021 r. o godz. 12.

Program :

I etap

1. W.A. Mozart: Koncert: G-dur KV 216, D-dur KV 218 lub A-dur KV 219

I część z kadencją (do wyboru spośród w/w)

2. Jeden spośród koncertów skrzypcowych:

L. van Beethoven: Koncert D-dur op. 61
J. Brahms: Koncert D-dur op. 77
J. Sibelius: Koncert d-moll op. 47
P. Czajkowski: Koncert D-dur op.35
F. Mendelssohn-Bartholdy Koncert e-moll op. 64 
H. Wieniawski: I Koncert fis-moll op. 14 
H. Wieniawski: II Koncert d-moll op. 22 
S. Prokofiew: I Koncert D-dur op. 19
S. Prokofiew: II Koncert g-moll op. 63 
A. Głazunow: Koncert a-moll op. 82
M. Karłowicz: Koncert A-dur op. 8

I część z kadencją (do wyboru spośród w/w)

Obowiązuje akompaniament.

II etap

Studia orkiestrowe

Partie tutti I i II skrzypiec z literatury operowej wg wykazu zamieszczonego poniżej:

G. Bizet: „Carmen” (2 fragmenty) – partia II skrzypiec
W. A. Mozart: „Czarodziejski flet” (4 fragmenty) – partia II skrzypiec
P. Czajkowski: „Eugeniusz Oniegin” (2 fragmenty) – partia II skrzypiec
S. Moniuszko: „Halka” Tańce góralskie (1 fragment) – partia II skrzypiec
Ch. Adam: „Korsarz” (2 fragmenty) – partia II skrzypiec
R. Wagner: „Latający Holender” (1 fragment) – partia II skrzypiec
S. Prokofiew: „Romeo i Julia” (4 fragmenty) – partia I skrzypiec
M. Glinka: „Rusłan i Ludmiła” uwertura (1 fragment) – partia I skrzypiec
F. Mendelssohn-Bartholdy: „Sen nocy letniej” (1 fragment) – partia I skrzypiec
P. Czajkowski: „Śpiąca królewna” (2 fragmenty) – partia II skrzypiec

Oba etapy odbywają się za kotarą.

Wszystkie materiały orkiestrowe są dostępne pod ogłoszeniem.

Po rozpatrzeniu podań zaproszenia na egzamin zostaną wysłane pocztą elektroniczną wybranym kandydatom w dniu 21.05.2021 r.

Podania (skierowane do Dyrekcji TW-ON) z prośbą o dopuszczenie do egzaminu na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti (skrzypce) w sekcji II skrzypiec wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: orkiestra@teatrwielki.pl

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: pdf, doc. lub odt.)

Decyzje Dyrekcji Teatru Wielkiego-Opery Narodowej co do przebiegu przesłuchania i ewentualnego wyboru kandydata są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży.

Dyrekcja zastrzega sobie również prawo zmiany terminu przesłuchania, formy przesłuchania, zmiany repertuaru, zmiany kolejności wykonywanych utworów, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach zgłoszeniowych danych osobowych przez Teatr Wielki – Operę Narodową, Pl. Teatralny, 00-950 Warszawa; tel.: +48 (22) 69 20 200; fax: +48 (22) 826 04 23, zwany dalej Administratorem, na potrzeby egzaminu na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti (skrzypce) w sekcji II skrzypiec cały etat w Orkiestrze TW-ON, który odbędzie się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Sali Prób Orkiestry. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem”.

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY ORKIESTROWE 1

MATERIAŁY ORKIESTROWE 2

KLAUZULA INFORMACYJNA