Aktualności

Punktacja konkursowa

Konkurs Moniuszkowski

Punktacja konkursowa

Pragniemy poinformować o możliwości zapoznania się z punktacją Międzynarodowego Konkursu im. Stanisława Moniuszki

Prawo zapoznania się z ocenami, w tym z punktacją cząstkową przyznaną przez poszczególnych jurorów, ma każdy z uczestników. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w tej sprawie z Biurem Konkursu (moniuszkocompetition@gmail.com).

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zgodnie z Regulaminem Jury Konkursu, jurorzy nie oceniali uczestników, będących ich uczniami.
Poprzez pojęcie „uczeń” rozumie się uczestnika Konkursu, który:

- jest aktualnie studentem Jurora;

- był jego regularnym studentem w szkole lub prywatnie w czasie dłuższym niż 1 rok, w okresie od zakończenia VIII edycji Konkursu;

- miał prywatne lekcje z Jurorem po 1 stycznia 2015 r.;

- jest małżonkiem Jurora lub pozostaje z nim w związku emocjonalnym;

- jest krewnym lub powinowatym w linii prostej Jurora, krewnym bocznym do czwartego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia Jurora.

Pojęcie „uczeń” nie obejmuje sytuacji kiedy uczestnik pobierał u Jurora lekcje w ramach kursów mistrzowskich.