Aktualności

ROK MONIUSZKOWSKI

Aktualności

ROK MONIUSZKOWSKI

Uchwałą Sejmu RP rok 2019 został ustanowiony Rokiem Stanisława Moniuszki.

grafika na podstawie portretu MoniuszkiJak czytamy w uchwale z 20 lipca:

W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.
Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków.
Był twórcą „Śpiewnika domowego” obejmującego ponad 200 pieśni. Określenie „domowy” miało głębsze znaczenie, aby uniknąć rosyjskiej cenzury, w zawoalowany sposób, podkreślało narodowy charakter zawartych w śpiewniku pieśni.
Kompozytor w swej twórczości chętnie sięgał do elementów folkloru i ludowych obyczajów. Nadawanie utworom lokalnego kolorytu poprzez odwoływanie się w nich do tradycji i muzyki ludowej wpłynęło na popularność zakładanych ówcześnie tzw. szkół narodowych, czyli grup kompozytorów jednej narodowości tworzących muzykę opartą na elementach własnej kultury – tradycyjnych melodiach, rytmach tańców narodowych i z tekstem w języku ojczystym.
Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty i – jak pisał w 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki – „krew z krwi i kość z kości Polakiem”. Utwory kompozytora, jego wielkie opery takie jak „Halka” i „Straszny dwór”, dotykające sedna idiomu polskości – zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej – do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości. Był jednym z założycieli Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego – organizacji, której roli w rozwoju polskiej kultury muzycznej nie sposób przecenić, a która dziś nosi imię tego wyjątkowego artysty.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej wybitnej postaci, ustanawia rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

Za przyjęciem uchwały głosowało 399 posłów, żaden z posłów nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

Pełnomocnikiem ds. organizacji obchodów został dyrektor TW-ON Waldemar Dąbrowski. Planowane inicjatywy to m.in.: wystawianie mniej i bardziej znanych oper kompozytora (m.in. w Operze Krakowskiej, Opera Nova w Bydgoszczy, Operze Śląskiej w Bytomiu, Operze Wrocławskiej, Teatrze Wielkim w Łodzi, Poznaniu, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, a także w Theater an der Wien), festiwal muzyki sakralnej, recitale pieśni, uroczystości plenerowe (chociażby święta ulicy Moniuszki), liczne koncerty i wiele innych wydarzeń promujących twórczość kompozytora nie tylko na polską skalę.

Jedną z już podjętych przed Waldemara Dąbrowskiego inicjatyw była renowacja nagrobka Moniuszki na Cmentarzu Powązkowskim, która została przeprowadzona wiosną tego roku.