Aktualności

SPACER PO WYSTAWIE FREDRO W DOBRYM HUMORZE

Aktualności

SPACER PO WYSTAWIE FREDRO W DOBRYM HUMORZE

!SPACER ODWOŁANY! Wędrówka teatralna śladami Aleksandra Fredry.

W niedzielę, 22.10 odbędzie się wydarzenie organizowane przez Instytut Teatralny - spacer towarzyszący wystawie FREDRO W DOBRYM HUMORZE

Wystawa Fredro w dobrym humorze została zorganizowana przez Muzeum Teatralne w 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry, komediopisarza, pamiętnikarza, żołnierza batalii napoleońskich.

Prowadzenie: Monika Pilch

Miejsca na trasie spaceru:

1. Teatr Narodowy, pl. Krasińskich 2/4/6 (budynek Sądu Najwyższego)

2. Księgarnia i wydawnictwo Natana Glücksberga, ul. Miodowa 7 (Pałac Teppera)

3. Warszawski Komitet Cenzury, ul Miodowa 13 

4. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk, ul. Kanonia 8 

5. Redakcja „Kuriera Warszawskiego”, ul. Krakowskie Przedmieście 40

6. Dom Franciszka Kisielińskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich

7. Wystawa „Fredro w dobrym humorze”, Muzeum Teatralne, pl. Teatralny 1 (uwaga: uczestnicy spaceru pokrywają koszt wstępu na wystawę w wysokości 5 zł od osoby). Informacje o wystawie znajdują się na stronie Muzeum Teatralnego

 Szczegółowy program spaceru: „Warszawskimi śladami Aleksandra Fredry” | Spacerownik Teatralny — Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (instytut-teatralny.pl)