Aktualności

„The Economist” o dyrektorze Teatru Wielkiego

Opera Narodowa

„The Economist” o dyrektorze Teatru Wielkiego

O dyrektorze Teatru Wielkiego - Opery Narodowej czytamy w wiodącym brytyjskim tygodniku.

Zmiany, jakie ostatnio dokonały się w przestrzeni inwestycyjnej jeśli chodzi o sektor kultury, są tematem artykułu opublikowanego w ostatnim wydaniu „The Economist”.

O funduszach pochodzących z Unii Europejskiej, które przyznano Polsce w ostatnim dziesięcioleciu na projekty, takie jak Muzeum Bajki w Pacanowie czy ostatnio otwarta sala NOSPR w Katowicach, mogły zostać zrealizowane dzięki zaangażowaniu Waldemara Dąbrowskiego, jeszcze jako Ministra Kultury (w latach 2002-2005), w rozmowy nad planowaniem budżetu dla Polski na lata 2004-2013.

E.H.B., Build it and they will come, „The Economist”, 9.06.2015