Aktualności

Warsztaty chóralne

Aktualności

Warsztaty chóralne

Teatr Wielki - Opera Narodowa otwiera zapisy na warsztaty chóralne „Każdy śpiewać może”.

Celem warsztatów jest stworzenie amatorskiego chóru, czekamy więc na tych, którzy kochają śpiew. Od kandydatów oczekujemy muzykalności, zamiłowania do śpiewu i muzyki, systematyczności w uczestniczeniu w zajęciach. Znajomość nut, jak i wcześniejsze doświadczenie wokalne są mile widziane, choć nie są warunkiem uczestnictwa.

Kto może się zgłosić?

Każdy, kto lubi śpiewać, ma minimum 25 lat i nie jest związany zawodowo z zespołem chóralnym.

O przyjęciu do zespołu, decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają osoby nie biorące udziału w poprzedniej edycji.

Gdzie i kiedy będą się odbywać warsztaty?

Warsztaty odbywać się będą w Sali prób chóru oraz w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w soboty w godz. 14-16 oraz niedziele w godz. 11-13 zgodnie z harmonogramem. Pierwsze zajęcia odbędą się 12 stycznia 2019 r., warsztaty zakończą się 30 marca 2019 r. koncertem w Salach Redutowych TW-ON.

Kto będzie prowadził warsztaty?

Warsztaty będą prowadzone przez dyrygenta chóru - Annę Bednarską.

Jak zgłosić się na warsztaty?

Należy przesłać na adres mailowy bwrobel@teatrwielki.pl formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem

lub

dostarczyć formularz zgłoszeniowy osobiście do Działu Programów Edukacyjnych TW-ON pok. 347 bądź faxem na numer 022/8260423

Zgłoszenia należy dokonać do 30 listopada 2018 r. Termin opłaty za udział w warsztatach to 10 grudnia 2018r. (liczy się data wpływu). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Warsztaty są płatne, opłata za projekt wynosi 100 zł

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Osoby wyrażające chęć otrzymania faktury za wpłatę muszą zaznaczyć tak lub nie w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:

Teatr Wielki - Opera Narodowa
Dział Programów Edukacyjnych

Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszaw
Bogusław Wróbel: tel. 022 6920 371
bwrobel@teatrwielki.pl

zdjęcie ławek w sali prób chóru