Polityka prywatności / Cookies

Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wydawca serwisu internetowego (Serwisu) ze szczególną troską dba o ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje mu prawo do jej wycofania w każdym momencie.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Teatr Wielki - Operę Narodową wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie (np. sprzedaży biletów i gadżetów poprzez serwis) i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług (jak np. newsletter).

Administratorem danych osobowych jest Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie 00-950, plac Teatralny 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 47/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-20-59-432, REGON 013055028 (zwana dalej: Teatr).

Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych uzyskają Państwo od naszego inspektora ochrony danych, pisząc do niego na adres e-mail iod@teatrwielki.pl Informujemy również, że przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące dla Teatru usługi w zakresie obsługi informatycznej, obsługi transakcji płatniczych, rezerwacji biletów.

Państwa dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Teatr Wielki - Opera Narodowa nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Teatr Wielki - Operę Narodową dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Teatr Wielki - Opera Narodowa stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

Serwis zwiera odnośniki i linki do innych stron www. Teatr Wielki – Opera Narodowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W naszym serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, etnicznej, czy ze względu na wyznanie lub orientację seksualną. Nie ma tu materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: iod@teatrwielki.pl

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.

 

NEWSLETTER / NEWSLETTER DLA MEDIÓW

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie, plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 47/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-20-59-432, REGON 013055028.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: office@teatrwielki.pl lub adres korespondencyjny: Teatr Wielki – Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

3. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można uzyskać  od  Inspektora Ochrony Danych, pisząc do niego na adres e-mail iod@teatrwielki.pl lub wysyłając korespondencję poczta tradycyjną na adres: Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.  

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest prowadzenie działań marketingowych, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czego konsekwencją będzie zaprzestanie wysyłki newslettera.

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma FreshMail Sp. z o. o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania newslettera.