Uniwersytet wiedzy operowej o operze w operze

WYKŁAD 5

Projekt edukacyjny dla dzieci

  • Część I

    1 h 30 min

  • Przerwa

    30 min

  • Część II

    1 h 30 min

Czas trwania: 3 h 30 min

Temat: Jak to działa, czyli techniczne zagadki sceny.

Wykładowca: Jerzy Ciemieniewski

Szanowni Państwo, do udziału w wykładach Uniwersytetu zapraszamy wyłącznie nastolatków w wieku 10-13 lat
(bez rodziców/opiekunów)

Exception message:

Message: Decoding failed: Syntax error
File: /var/www/teatrwielki.pl/production/releases/20180326230339/vendor/ZEND/1.12.x/Zend/Json.php 
Line: 93 

Trace:
#0 /var/www/teatrwielki.pl/production/releases/20180326230339/application/modules/play-data/controllers/FrontendPlayEventController.php(249): Zend_Json::decode('', true)
#1 /var/www/teatrwielki.pl/production/releases/20180326230339/vendor/ZEND/1.12.x/Zend/Controller/Action.php(516): PlayData_FrontendPlayEventController->descriptionCastAction()
#2 /var/www/teatrwielki.pl/production/releases/20180326230339/vendor/ZEND/1.12.x/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('descriptionCast...')
#3 /var/www/teatrwielki.pl/production/releases/20180326230339/vendor/ZEND/1.12.x/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http))
#4 /var/www/teatrwielki.pl/production/releases/20180326230339/web/typo3conf/ext/k2_zendpak/plugins/pi1/class.tx_k2zendpak_pi1.php(153): Zend_Controller_Front->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http))
#5 [internal function]: tx_k2zendpak_pi1->main('', Array)
#6 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/typo3/sysext/frontend/Classes/ContentObject/ContentObjectRenderer.php(7322): call_user_func_array(Array, Array)
#7 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/typo3/sysext/frontend/Classes/ContentObject/UserContentObject.php(40): TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction('tx_k2zendpak_pi...', Array, '')
#8 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/typo3/sysext/frontend/Classes/ContentObject/ContentObjectRenderer.php(943): TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render(Array)
#9 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/typo3/sysext/frontend/Classes/ContentObject/ContentObjectRenderer.php(859): TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render(Object(TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject), Array)
#10 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/typo3/sysext/frontend/Classes/Controller/TypoScriptFrontendController.php(3579): TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle('USER', Array)
#11 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/typo3/sysext/frontend/Classes/Controller/TypoScriptFrontendController.php(3524): TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->INTincScript_process(Array)
#12 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/typo3/sysext/frontend/Classes/Controller/TypoScriptFrontendController.php(3490): TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->recursivelyReplaceIntPlaceholdersInContent()
#13 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/typo3/sysext/frontend/Classes/Http/RequestHandler.php(232): TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->INTincScript()
#14 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/typo3/sysext/core/Classes/Core/Bootstrap.php(311): TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler->handleRequest(Object(TYPO3\CMS\Core\Http\ServerRequest))
#15 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/typo3/sysext/frontend/Classes/Http/Application.php(78): TYPO3\CMS\Core\Core\Bootstrap->handleRequest(Object(TYPO3\CMS\Core\Http\ServerRequest))
#16 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/index.php(33): TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run()
#17 /var/www/teatrwielki.pl/production/shared/web/typo3_src/index.php(34): {closure}()
#18 {main}  

Request Parameters:

array(0) {
}

Last 30 lines of php.log: