Konkurs MONIUSZKOWSKI I Etap

I etap Konkursu

W I etapie Konkursu zaprezentuje się 87 śpiewaków wyłonionych przez komisję kwalifikacyjną. Każdy z uczestników zaprezentuje z towarzyszeniem fortepianu po 2 utwory (arię operową z XVIII-XIX wieku oraz pieśń polską z XIX-XX wieku w języku polskim lub w przekładzie). Konkurs będzie transmitowany na platformie vod.teatrwielki.pl

W kasach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej wydawane są bezpłatne wejściówki na poszczególne sesje przesłuchań:

10.00 - 11.45
12.15 - 14.00
17.00 - 18.45
19.15 - 21.00

Sprawdź szczegółowy harmonogram wystąpień

Powołany do życia w 1992 roku przez Marię Fołtyn — wielką śpiewaczkę, legendarną Halkę, reżysera operowego i niestrudzoną propagatorkę twórczości Stanisława Moniuszki, ma także nieocenione znaczenie dla zachowania i promocji na świecie nie tylko dziedzictwa Moniuszkowskiego, ale też całej polskiej literatury wokalnej. Zapisany w programie repertuar obejmuje utwory m.in. Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Pawła Mykietyna.

Organizowany w cyklu trzyletnim konkurs jest przede wszystkim wielką szansą dla młodych artystów, którzy mają okazję zaprezentować swój talent przed wybitnymi przedstawicielami świata muzyki: międzynarodowym jury, w skład którego wchodzą autorytety, mające z racji doświadczenia i pełnionych funkcji decydujący głos w kształtowaniu dzisiejszego życia muzycznego: dyrektorzy i managerowie czołowych instytucji muzycznych oraz festiwali na świecie, jak również znakomici pedagodzy i śpiewacy.

Konkurs Moniuszkowski może poszczycić się gronem laureatów wyraźnie zaznaczających swoją obecność na scenach muzycznych świata. Są wśród nich, obok Aleksandry Kurzak, Wioletta Chodowicz, Urszula Kryger, Małgorzata Walewska, Marcin Bronikowski i Mariusz Kwiecień — elita współczesnej polskiej wokalistyki.

Sponsorzy

  • Mecenas Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partner Konkursu Moniuszkowskiego