Lament. Pamięci Tadeusza Różewicza

Polski Teatr Tańca – Balet Poznański

Muzyka: Krzysztof Wiki-Nowikow
Opracowanie dramaturgiczne tekstów: Jagoda Ignaczak
Konsultacja literacka: Maria Dębicz
Premiera: 28 i 29.11.2015, Poznań
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
Koprodukcja: Wrocławski Teatr Współczesny w ramach projektu wtw://strefy_kontaktu 2016

„Lament” rozumiany jest tu wielorako. Jako zagadnienie wielopłaszczyznowe odnoszące się zarówno do kwestii osobistych, jak i rodzaju stanu psychicznego oraz emocjonalnego, który dotyka artystę w relacji z dziełem i jego oceną. Jest więc to także indywidualny dialog każdego z twórców spektaklu z różewiczowską „raną”. Twórców interesuje wniknięcie w transgresywny świat, jaki rodzi się między przestrzenią traumy a przestrzenią dzieła, które pełni terapeutyczny, a zarazem ekspiacyjny charakter. Istota intymności wyznania zawarta w utworach składających się na tom Różewicza pt. Matka odchodzi stała się dla twórców spektaklu inspiracją do działania zmierzającego do podjęcia pracy nad wybranymi wątkami i motywami, które w sposób kreacyjny wpisuje dzieło w strukturę gatunkową teatru tańca. Równoważąc znaczenie słowa i ruchu, budując strukturę dramaturgiczną ze znaku semantycznego i znaku ciała, twórcy spektaklu myślą o dychotomii świata i dychotomii sztuki.

Układ formalny spektaklu obejmuje dwa wymiary czasowe, w których umieszczone są postaci i rozgrywają się relacje między nimi. Te przestrzenie równoległe budują świat poetycko-realistyczny, adekwatny do języka teatru, jakim operował w swojej twórczości Tadeusz Różewicz.

Niezwykle istotna rola w spektaklu przypisana jest też warstwie plastycznej, muzycznej i multimediom, które nie pełnią funkcji ornamentacyjnej, lecz znaczeniową.

REALIZATORZY:

Choreografia i reżyseria: Ewa Wycichowska
Reżyseria i główna rola aktorska: Janusz Stolarski
Video: Daniel Stryjecki
Scenografia: Bohdan Cieślak
Kostiumy: Anna Czyż
Asystent kostiumografa, stylizacja fryzur i nakryć głowy: Adriana Cygankiewicz

OBSADA:

Andrzej Adamczak, Agata Ambrozińska-Rachuta, Urszula Bernat-Jałocha, Adriana Cygankiewicz, Fabian Fejdasz, Agnieszka Fertała, Jerzy Kaźmierczak, Zbigniew Kocięba, Katarzyna Kulmińska, Kornelia Lech, Teresa Manjua, Paweł Malicki, Marcin Motyl, Adrian Radwański, Bartłomiej Raźnikiewicz, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Emily Wong, Anna Gruszka (gościnnie)

Sponsorzy

  • Mecenas Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej