Persona

Arvo Pärt, Paweł Szymański, Aldona Nawrocka / Robert Bondara

Być człowiekiem to znaczy nie być samym sobą – twierdził Gombrowicz. Za jego myślą podąża teraz w swoim przedstawieniu Robert Bondara. Choreograf tak pisze o idei swojego przedstawienia: „Istnienie człowieka wiąże się nierozerwalnie z funkcjonowaniem w obrębie określonych norm społeczno-kulturowych. Niesie to za sobą konieczność adaptacji do obowiązujących wzorców, co pozwala na uniknięcie konfliktów i odniesienie korzyści w postaci poczucia akceptacji. Człowiek zakłada więc maskę, starając się odgrywać różne role, dostosować się do oczekiwanych wobec niego postaw i zachowań. Zjawisko to Jung określił pojęciem persona. Im jest ono silniejsze, tym przepaść między człowiekiem, jakim jest przy innych ludziach, a tym w samotności staje się większa. Na ile więc jesteśmy jeszcze autonomicznymi, niepowtarzalnymi istotami, a na ile odbiciem społeczeństwa i innych ludzi?”.

Obsada

Realizatorzy

Sponsorzy

  • Mecenas Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partner Polskiego Baletu Narodowego

  • Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej