Halka (wileńska)

Stanisław Moniuszko

Opera w dwóch aktach
Libretto: Włodzimierz Wolski
Instrumentacja i opracowanie partytury: Michał Dobrzyński
Prapremiera: 1.01.1848, Wilno
Premiera tej inscenizacji: 8.06.2019, TW-ON
Koprodukcja: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Oryginalna polska wersja językowa z polskimi napisami

Halka-kobieta, Halka-kochanka, Halka-matka. Halka – osoba znikąd. Obca, choć niby taka sama. Wykluczona, choć dopuszczona do życia w miłosnym duecie, we wspólnocie. Tytułowa bohaterka opery Moniuszki od czasu wileńskiej premiery w 1848 roku wracała na polskie sceny wielokrotnie. Bywała historią o mezaliansie panicza z chłopką i przypowieścią o rozwarstwieniu społecznym. Czym okaże się dzisiaj? W świecie zastanym po prześnionej rewolucji, gdzie temat wykluczenia przeniósł się z rewirów pańszczyźnianej wsi na terytoria klasowości ekonomicznej? Z czym się zderzy bohaterka w nowej hierarchii społecznej, w świecie targanym sporami o przyszłość wielokulturowej Europy? Agnieszka Glińska, reżyserka znana ze swojego skupienia na psychologii postaci, czujna wobec ludzkich zgryzot, w swoich inscenizacjach teatralnych wytrąca postacie ze schematów, wzrusza, przetykając tragizm komizmem. Jej nieprzystającą, uwikłaną w namiętność, zdradzoną i porzuconą protagonistkę zobaczymy w pełnym rejestrze czułych drgań. Wnikliwie, z bliska. Tańce, polonezy, cały moniuszkowski koloryt polskości zaskoczy swoim potencjałem uwspółcześnienia.

Obsada

Realizatorzy

ChórOrkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
Tancerze/performerzy: Magdalena Fejdasz, Daniela Komędera-Miśkiewicz, Małgorzata Mielech, Aleksandra Osowicz, Łukasz Przytarski, Gieorgij Puchalski, Stefano Silvino, Monika Szpunar, Adi Weinberg-Prejna

  • Partner strategiczny Roku Moniuszki 2019

Sponsorzy

  • Mecenas Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Patroni medialni

  • Patron medialny premiery