I przejdą deszcze…

Henryk Mikołaj Górecki / Krzysztof Pastor

Zapraszamy na transmisję spektaklu, która odbędzie się 24/10 o godz. 19 na platformie vod.teatrwielki.pl

Balet w jednym akcie
Muzyka: Henryk Mikołaj Górecki (Beatus vir, Quasi una fantasia, Kleines Requiem für eine Polka)
Prapremiera: 27.03.2011, Polski Balet Narodowy

24 i 25/10

Spotkania wprowadzające z udziałem gości specjalnych
Prowadzenie: Maciej Krawiec

Foyer Główne / 45 minut przed przedstawieniem / Wstęp za okazaniem biletu na spektakl

„Naród, który nie umie istnieć bez cierpienia, musi sam sobie je zadawać” – napisała profesor Maria Janion. Krzysztof Pastor językiem tańca podejmuje dialog z polskim fantazmatem nieświadomego przywiązania do bólu pokrzywdzonych, przybliżając losy ludzi z czasów wojny. Emocjonalna muzyka Góreckiego i współgrająca z nią ekspresja tancerzy prowadzi nas przez meandry zbiorowego doświadczenia pokoleń, wysuwając na plan pierwszy burzliwy arsenał uczuć. Konfrontuje nas z przekazywaną w pamięci ciał traumą, z czasem urastającą do narodowego kompleksu. „Deszcz jest jak litość – wszystko zetrze / i krew z bojowisk, i człowieka, / i skamieniałe z trwóg powietrze”. Dudniące w wyobraźni jak echo słowa Baczyńskiego w scenie podbitej kroplami deszczu mieszają lęki z nadziejami. Ruchy tancerza, precyzyjne, pełne witalności wydają się mieć przewagę nad bezwolnym spływaniem wody. Wola przetrwania szamocze się ze strachem, wysuwając się z jego objęć. Gdzieś, w przychylnym upływie czasu, rodzi się i stopniowo narasta chęć zapomnienia. Gotowość, by żyć bardziej, żyć na nowo.

Polski Balet Narodowy
ChórOrkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Obsada

Realizatorzy

Sponsorzy

  • Mecenas Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partner Polskiego Baletu Narodowego

  • Patroni medialni