Lekcja teatralna

Projekt edukacyjny dla grup zorganizowanych

Lekcje teatralne Recytatyw, aria, bel canto prowadzone przez artystów to wiedza z pierwszej ręki. Czy może być lepiej? W końcu kto wie więcej o operze niż ci, którzy nią żyją na co dzień?

Zasady gry

Chęć udziału w projekcie zgłaszana jest przez dyrektora szkoły poprzez przesłanie do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną, faksową lub listowną.

W lekcji teatralnej może uczestniczyć jednorazowo do 80 osób.

Zakwalifikowanie do projektu następuje po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Teatr Wielki - Operę Narodową (decyduje kolejność zgłoszeń).

Udział w projekcie jest nieodpłatny.
Czas trwania zajęć: około 90 min

Oferta dotyczy grup zorganizowanych ze szkół - młodzież w wieku 11-15 lat

Lekcje operowe odbywają się w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

Terminy

  • 16 stycznia (środa), 12.00–13.00, Sale Redutowe TW-ON JESZCZE 50 MIEJSC WOLNYCH
  • 13 marca (środa), 12.00–13.00, Sale Redutowe TW-ON ZAREZERWOWANE
  • 16 maja (czwartek), 12.00–13.00, Sale Redutowe TW-ON ZAREZERWOWANE

Do pobrania

Regulamin

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Sponsorzy

  • Mecenas Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Patroni medialni