Szalone Dni Muzyki - PAMIĘCI WIELKIEGO ARTYSTY

W stronę nowego świata

PROGRAM:

Piotr Czajkowski: Trio fortepianowe a-moll op. 50 Pamięci wielkiego artysty

WYKONAWCY:

Trio Owon
Olivier Charlier (skrzypce)
Sung-Won Yang (wiolonczela)
Emmanuel Strosser (fortepian)

Tytułowy dopisek Pamięci wielkiego artysty dotyczy pianisty Nikolaia Rubinsteina, bliskiego przyjaciela Czajkowskiego. Choć Nikolai nie zrobił tak zawrotnej kariery jak jego starszy brat, Anton, to w opinii wielu dysponował równie wielkim talentem. Poświęcone mu Trio Czajkowskiego to pod wieloma względami dzieło niezwykł. Jest to jedyny utwór, który rosyjski twórca napisał na ten skład. Patronka Czajkowskiego, Nadieżda von Meck prosiła go już wcześniej o skomponowanie utworu na trio. Jednak dopiero strata bliskiego przyjaciela poruszyła kompozytora na tyle, by dał wyraz swoim uczuciom w tym elegijnym, kameralnym arcydziele.

  • Organizator

  • Współorganizatorzy

  • Logo Crea