Odtwarzanie Reduty:
Papierowy kochanek

Czytanie sztuki Jerzego Szaniawskiego pt. Papierowy kochanek

reżyseria Marcin Hycnar
wprowadzenie prof. Barbara Osterloff

Jerzy Szaniawski był jednym z najważniejszych dramaturgów redutowych. Przypomnimy premierę jego Papierowego kochanka, która stała się w 1920 r. sensacją teatralną Warszawy - także dzięki reżyserowi Juliuszowi Osterwie i znakomitym wykonawcom: Zelwerowiczowi, Osterwie, Majdrowiczównie. Po sukcesie Papierowego kochanka Reduta wystawiła kolejne sztuki Szaniawskiego, Ewę w 1921 r. i Lekkoducha w 1923.

Premiera Papierowego kochanka była popisem sprawności organizacyjnej i nieoczekiwanych możliwości tkwiących w organicznej pracy zespołu. Urocza komedia Szaniawskiego pełna podtekstów i niedopowiedzeń konfrontowała rzeczywistość świata bohaterów z fantazją, ukazywała rolę poetyckiego symbolu w kontekście zjawisk codzienności życiowej.

Odtwarzanie Reduty to cykl wydarzeń w stulecie powstania Teatru Reduta Juliusza Osterwy organizowany przez Muzeum Teatralne we współpracy z Akademią Teatralną i Teatrem Narodowym.

W roku 2019, dokładnie 29 listopada, przypada 100. rocznica inauguracyjnego przedstawienia Reduty – pierwszego polskiego laboratorium sztuki teatru i zarazem wielkiego projektu obywatelskiego, zainicjowanego i kierowanego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego. Polskie środowisko teatralne obchodzi tę rocznicę przygotowując szereg działań w ramach akcji REDUCIE NA STULECIE.

Więcej informacji

Sponsorzy

  • Mecenasi Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partnerzy Akademii Operowej

  • Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Patroni medialni