Spotkanie autorskie - Rüdiger Ritter „Stanisław Moniuszko i jego muzyka”

Spotkanie z Rüdigerem Ritterem, autorem książki Stanisław Moniuszko i jego muzyka

Rüdiger Ritter jest historykiem i muzykologiem. Jego zainteresowania naukowe obejmują - oprócz twórczości Stanisława Moniuszki (poświęcił mu swoją rozprawę doktorską opublikowaną później w formie książkowej) - polską i litewską muzykę narodową oraz recepcję jazzu w w krajach dawnego bloku wschodniego. Jest także członkiem Komitetu Honorowego Roku Moniuszki.

  • Realizacja działań w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sponsorzy

  • Mecenasi Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partnerzy Akademii Operowej

  • Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Patroni medialni