Szalone Dni Muzyki - POEMAT Z FANTAZJĄ (6)

Kartki z podróży - festiwal 27-29 września

Sprzedaż biletów od 2 września godz. 9.

PROGRAM:

Piotr Czajkowski: Uwertura-fantazja „Romeo i Julia”

Ferenc Liszt: Preludia

WYKONAWCY:

Orkiestra Symfoniczna ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Wojciech Pławner (dyrygent)

Głównymi bohaterami uwertury-fantazji Romeo i Julia Piotra Czajkowskiego są nie tyle postaci wykreowane przez Szekspira, ile miłość i nienawiść. Można to wnioskować po konstrukcji całego utworu na bazie dwóch głównych motywów. Motyw nienawiści to dynamiczny i ruchliwy fragment, naśladujący walki uliczne między rodem Capuletich a Montecchich. Drugi z nich to motyw miłości, czyli płynąca melodia odzwierciedlająca uczucie między dwojgiem głównych bohaterów. Na przestrzeni całego utworu przeplatają się one ze sobą, niejako rywalizują… A jaki jest finał tej walki? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w samej muzyce. 

Drugi z utworów, poemat symfoniczny Preludia Ferenca Liszta, to trzecia z jego kompozycji w tym gatunku. Jak każdy poemat symfoniczny, ten także posiada program, czyli treść pozamuzyczną. Do Preludiów Liszt napisał go sam: „Czyż życie nie jest szeregiem preludiów do owej nieznanej pieśni, której pierwszą wzniosłą nutę intonuje śmierć? Miłość jest świetlaną jutrzenką każdego serca. Lecz komuż dane było uniknąć zniszczenia pierwszych rozkoszy szczęścia przez huczącą burzę, która zimnym oddechem rozpędza jego piękne iluzje i śmiertelnym gromem niszczy jego ołtarz nadziei a któraż najgłębiej zraniona dusza nie chciałaby po takich wstrząsach pieścić swych wspomnień w miłym zaciszu wiejskiego życia? (…)”.

***

Nie bójcie się „poważki”!  Ideą festiwalu powstałego przed niespełna ćwierćwieczem w Nantes jest przełamywanie uprzedzeń do muzyki klasycznej, nade wszystko zaś ułatwienie do niej dostępu. Organizatorzy festiwalu odpierają koronne argumenty opornych: „Nie chodzę do filharmonii, bo bilety są za drogie”? Proszę bardzo – na Szalonych Dniach Muzyki wybitnych wykonawców można zobaczyć i posłuchać za minimalną cenę. „To nie dla mnie, znudzę się, nie wytrzymam zbyt długo”? Koncertów jest wiele, żaden nie trwa dłużej niż trzy kwadranse, nikt nie zdąży się znudzić.  W tym sezonie hasłem spajającym dobór festiwalowych utworów są „kartki z podróży”. Kompozytorzy czerpią inspiracje z doświadczeń podróżnych (wpływy innych kultur), doświadczania samej podróży (konfucjańskie „Droga jest celem…”), a nawet charakterystyki poszczególnych środków lokomocji.  „Zapraszamy państwa do muzycznej podróży” – tegoroczny festiwal przywraca istotność temu nieco wyświechtanemu zwrotowi radiowych dziennikarzy muzycznych.

  • Organizator

  • Współorganizatorzy