Po co jest dyrygent?

wykład/warsztat

  • WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ

Wykład wyjaśniający wieloaspektową rolę dyrygenta, połączony z częścią warsztatową angażującą uczestników w zadania praktyczne.

„Po co jest dyrygent”, „przecież muzycy mają swoje nuty”, „oni i tak nie patrzą na dyrygenta”, „kobieta-dyrygent?” - to pytania, które często padają w odniesieniu do zawodu dyrygenta. W pierwszej części spotkania kwestie te zostaną wyjaśnione, przybliżona zostanie specyfika, obowiązki i wymagane kompetencje w omawianym zawodzie - szczególnie te, których nie widać podczas spektaklu czy koncertu. Uczestnicy kursów wykonają pierwsze ćwiczenia praktyczne - klaskanie czy śpiewanie z „ręką dyrygenta”. Zadania te, w sposób uproszczony, odzwierciedlą fazę przygotowania i wykonywania utworu przez muzyków w orkiestrze czy chórze. W drugiej części spotkania dołączy do warsztatu dwójka pianistów, którzy wykonując wyciągi fortepianowe na dwa fortepiany imitować będą orkiestrę symfoniczną (tak, jak to się odbywa podczas studiów dyrygenckich na wyższych uczelniach muzycznych, czy podczas prób w teatrze operowym). Ta faza poświęcona będzie wyjaśnianiu podstaw techniki dyrygenckiej, a uczestnicy próbować będą mogli samodzielnie „zadyrygować”. Na odpowiednio dobranych przykładach z literatury muzycznej, po prezentacji i krótkim wprowadzeniu rozpoczniemy pierwszą lekcję dyrygentury, podczas której, oprócz aspektów związanych bezpośrednio z techniką dyrygencką, poruszymy kwestię muzycznej dynamiki, agogiki czy artykulacji, komunikacji z muzykami i interpretacji.

Ostatnia część spotkania to czas na pytania od uczestników.
Cały wykład/warsztat trwa około 90 minut i skierowany jest do seniorów.

Koncepcja i prowadzenie – MARTA KLUCZYŃSKA
Marta Kluczyńska

Fortepian – ANNA MARCHWIŃSKA, ALEKSANDER TELIGA

Sponsorzy

  • Mecenasi Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Partnerzy Akademii Operowej

  • Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

  • Patroni medialni