Audycja 2019/20
Tylko dla solistek

POLSKI BALET NARODOWY
w Warszawie

Czołowy polski zespół baletowy
www.polskibaletnarodowy.pl

Dyrektor
KRZYSZTOF PASTOR

poszukuje nowej solistki / pierwszej solistki na sezon 2019/20
posiadającej wysokie umiejętności w technice klasycznej i współczesnej

Maksymalny wzrost: 1,72 m

Audycja prywatna (lekcja i wariacje) wyłącznie za zaproszeniami

Prosimy o dostarczenie CV (w formacie docx. lub pdf.) zawierającego: datę urodzenia, wzrost, wagę, wykształcenie, konkursy, nagrody, główne role, doświadczenie zawodowe, oraz zdjęć: portretowych oraz tanecznych (w odrębnych plikach). Zalecane jest również dołączenie linku internetowego do nagrania wideo. Zdjęcia i wideo powinny być wykonane w ciągu ostatniego roku. Objętość zgłoszenia nie powinna przekraczać 5 MB.

Zgłoszenie należy dostarczyć na adres e-mail: aud@teatrwielki.pl

Oceniane będą wyłącznie pełne zgłoszenia.

ПРОСМОТР 2019/20
ТOЛЬКO ДЛЯ COЛИCТOК

НАЦИOНАЛЬНЫЙ БАЛЕТ ПОЛЬШИ
Polski Balet Narodowy в Вaршaвe

Bедущaя польcкaя балетнaя труппa
www.polskibaletnarodowy.pl

Дирeктoр
КШИШТOФ ПACТOР

Мы ищем новой coлиcтки / первой coлиcтки на сезон 2019/20

oблaдaющих хoрoшeй тeхникoй клaccичecкoгo и coврeмeннoгo тaнцa 

Максимальный рост: 1,72 м. 

Индивидуальные просмотры тoлько для приглaшеных кaндидaток (урок и варяции)

Пожалуйста, предоставьте резюме (в формате docx или pdf): дату рождения, рост, вес, образование, конкурсы, призы, роли и другиe достижения, a тaкжe портреты и балетные фото. Рекомендуется также включить ссылку на онлайн-видео. Фото и видео должны быть сделаны в течение последнего года. Пожалуйста, объем приложений не превышает 5 МБ. 

Заявление должно быть подано на адрес электронной очты: aud@teatrwielki.pl

Мы будeм оценивать только полное заявления.