Zamówienia publiczne

Kontakt

  • Uwaga! Osoby do kontaktu w sprawie konkretnych przetargów podawane są w rozdziale XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • Piotr Szczerba
  • Przewodniczący Komisji Przetargowej
  • Główny specjalista ds. zamówień publicznych
  • tel. +48 22 69 20 291
  • e-mail: