Aktualności

Budowa instalacji oddymiającej mechanicznej klatek schodowych KS08, KS09, KS10, KS13, KS29 w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Zamówienia publiczne

Budowa instalacji oddymiającej mechanicznej klatek schodowych KS08, KS09, KS10, KS13, KS29 w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.9.2020

Do pobrania