Aktualności

Budowa Wielofunkcyjnej Sali Prób i Sali Prób Baletu na tarasach wewnętrznych gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej łącznie z pomieszczeniami, instalacjami i urządzeniami powiązanymi funkcjonalnie

Zamówienia publiczne

Budowa Wielofunkcyjnej Sali Prób i Sali Prób Baletu na tarasach wewnętrznych gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej łącznie z pomieszczeniami, instalacjami i urządzeniami powiązanymi funkcjonalnie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.13.2019

Do pobrania