Aktualności

Dostawa instrumentów muzycznych dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie - cyfrowe pianino, harfa, fagot, skrzypce

Zamówienia publiczne

Dostawa instrumentów muzycznych dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie - cyfrowe pianino, harfa, fagot, skrzypce

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.8.2018

Do pobrania