Aktualności

Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych dla pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

Zamówienia publiczne

Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych dla pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Przetarg nieograniczony  ZP.260.18.2019

Poniżej - link do przedmiotowego postępowania na miniPortalu oraz klucza publicznego

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=8abb813a-8f95-4c76-8fd7-e45c9d038124

 

 

Do pobrania