Aktualności

Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych dla pracowników Teatru Wielkiego- Opery Narodowej w Warszawie

Zamówienia publiczne

Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych dla pracowników Teatru Wielkiego- Opery Narodowej w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.15.2020

Poniżej - link do przedmiotowego postępowania na miniPortalu oraz klucza publicznego

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=07aac4e0-55ea-4616-a6ec-154d4985c81b

Do pobrania