Aktualności

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej wraz z migracją danych z dotychczasowego systemu do nowego systemu kontroli dostępu

Zamówienia publiczne

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej wraz z migracją danych z dotychczasowego systemu do nowego systemu kontroli dostępu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.6.2020

Do pobrania