Aktualności

Dostawa serwera, przełączników sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Zamówienia publiczne

Dostawa serwera, przełączników sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.14.2019

Do pobrania