Aktualności

Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.12.2018 

Do pobrania