Aktualności

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie

Zamówienia publiczne

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.16.2020

Do pobrania